Bezárás [X]

Advertisement
names
Férfi nevek Női nevek

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V X Z

Név Leírás Névnap
Ede az Edvárd német rövidüléséből önállósult. 03.18., 10.13.
Edgár ószász-angol eredetű jelentése: vagyon + dárda. 07.09., 09.10.
Edizon angolszász eredetű jelentése: Ádám leszármazottja. nem ismert
Edmond germán eredetű jelentése: az öröklött birtokot megőrző. 11.16.
Edömér kun eredetű jelentése: (ismeretlen). nem ismert
Edvárd germán eredetű jelentése: a birtokát megőrző. 10.13.
Edvin germán eredetű jelentése: az örökös barátja. 10.04., 10.12.
Efraim héber eredetű jelentése: kettős termés, kettős örökség. nem ismert
Egbert germán eredetű jelentése: kard + híres, fényes. nem ismert
Egmont germán eredetű jelentése: fegyver + védő. nem ismert
Egon az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet bezézőjéből önállósult. 07.15., 09.01.
Egyed görög-magyar eredetű jelentése: pajzshordozó. 09.01.
Előd magyar eredetű jelentése: elsőszülött, ős. 06.09., 10.22., 12.26.
Elek magyar eredetű jelentése: (ismeretlen). 02.17., 07.17.
Elemér vitás eredetű jelentése: (ismeretlen). 02.28.
Éliás héber-görög-latin eredetű jelentése: Jahve az én Istenem. 02.16., 07.20.
Elígiusz latin eredetű jelentése: kiválasztott. nem ismert
Elihu héber eredetű jelentése: Isten az Úr. nem ismert
Elizeus héber eredetű jelentése: Isten a szabadulás. nem ismert
Ellák hun eredetű jelentése: (ismeretlen). 07.09.
Elmár germán eredetű jelentése: mindenütt híres. nem ismert
Elmó az Elmár becézőjéből önállósult. nem ismert
Elton angol eredetű jelentése: öreg faluból való. nem ismert
Emőd magyar eredetű jelentése: anyácska. 08.09.
Emánuel héber eredetű jelentése: velünk az Isten. 03.26.
Emil latin eredetű jelentése: versengő, vetélkedő. 05.28.
Emilián latin eredetű jelentése: az Aemilius nemzetségből származó férfi. nem ismert
Endre német-szláv-magyar eredetű jelentése: férfi, férfias. 02.04., 04.18., 05.21., 07.17., 10.09., 11.10., 11.30.
Éneás görög-magyar eredetű jelentése: mondai hős nevéből. nem ismert
Engelbert germán eredetű jelentése: híres az angolok között. nem ismert
Engelhard germán eredetű jelentése: vakmerő az angolok között. nem ismert
Énok héber eredetű jelentése: a felszentelt. nem ismert
Erazmus görög-latin-holland eredetű jelentése: óhajt, kíván. nem ismert
Erhard germán eredetű jelentése: becsület + erős. 04.09.
Erik alnémet-északi germán eredetű jelentése: nagyrabecsült. 05.18., 08.31., 09.10.
Ernő ófelnémet eredetű jelentése: komoly, határozott. 01.12.
Ernák hun eredetű jelentése: (ismeretlen). nem ismert
Ernye török-magyar eredetű jelentése: férfi. nem ismert
Ervin germán eredetű jelentése: a hadsereg barátja vadkan erejű jó barát. 04.25., 04.26.
Ete magyar eredetű jelentése: (bizonytalan). nem ismert
Etele hun-magyar eredetű jelentése: szeretett apánk. 03.10.
Eugén görög-német eredetű jelentése: előkelő, nemes nemzetségből való. nem ismert
Euszták görög-latin eredetű jelentése: dús kalászú, termékeny. nem ismert
Eutim görög eredetű jelentése: nemes + tisztelet. nem ismert
Évald germán eredetű jelentése: jog és törvény szerint uralkodó. nem ismert
Evariszt görög eredetű jelentése: derék, ügyes, legjobb. nem ismert
Ezékiel héber eredetű jelentése: az Isten erős, hatalmas. nem ismert
Ézsaiás héber eredetű jelentése: Isten az üdvösség. nem ismert
Ézsau héber eredetű jelentése: szőrös, bozontos, nyers, durva. nem ismert


A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V X Z